הודעה
מעון רבין אור יהודה 5

צובעים בהנאה את הכלב ג'ורג' במעון רבין אור יהודה