הודעה
מעון רבין אור יהודה שישה בשקיק 4

המטפלת במעון רבין אור יהודה מציגה לילדים את שישה בשקיק