הודעה
מעון נעמת צבעוני אוי לא גורג

פעילות יצירה במעון נעמת צבעוני מודיעין בעקבות הספר