הודעה
מעון נעמת בשוהם אוי לא גורג

הכנת בובות קרב של גורג בעקבות הספר במעון נעמת שוהם