הודעה
מעון נעמת בית פרידה 3

מדקלמים ביחד עם בובת הצב שירים מתוך הספר "מר סביון וגברת רקפת", נעמת בית פרידה ברמלה