הודעה
מעון החורש 3

מעון החורש באשדוד, סינתיה המחנכת הכינה הצגה לילדים עם פתיחת הספריה והספר גורג