הודעה
מעון החורש 2

הצגה לילדים עם פתיחת הספריה במעון החורש באשדוד