הודעה
מעון בן שמש חבל מודיעין

במעון בן שמן, העמותה לגיל הרך, חבל מודיעין, הילדים קישטו את גורג