הודעה
ויצו בירנית ככה גם אני יכולה 5

הילדים ממחיזים את הספר ככה אני יכולה במעון ויצו בירנית