הודעה
ויצו בירנית ככה גם אני יכולה 4

הילדים במעון ויצו בירנית קיבלו את הספר ככה גם אני יכולה