הודעה
ויצו בירנית ככה גם אני יכולה 3

במעון ויצו בירנית הילדים נהנו מהספר ככה גם אני יכולה