הודעה
ויצו בירנית ככה גם אני יכולה 12

הילדים ממחיזים את הספר ככה אני יכולה במעון ויצו בירנית