הודעה
בית פרידה שישה בשקיק 8

במעון נעמת בית פרידה עבדו בקבוצות על הספר