הודעה
בית פרידה שישה בשקיק 3

עבודה בקבוצות על הספר במעון נעמת בית פרידה