הודעה
בית פרידה שישה בשקיק 1

למידה בעקבות הספר במעון נעמת בית פרידה רמלה