הודעה
בית פרידה ביאליק 4

נהנים מהספר במעון בית פרידמה ברמלה