הודעה
בית פרידה אוי לא ג’ורג’ 4

המחזה של הספר במעון נעמת בית פרידה ברמלה