הודעה
בית פרידה אוי לא ג’ורג’ 2

הילדים במעון נעמת בית פרידה שמחים עם הספר