הודעה
בית פרידה אוי לא ג’ורג’ 1

המחזת הספר במעון נעמת בית פרידה ברמלה