הודעה
אני בחגים – בית פרידה – 5

פעילות במעון נעמת בית פרידה, סביב הספר "אני בחגים ובעונות" בנושא פורים