הודעה
אני בחגים – בית פרידה – 3

במעון נעמת בית פרידה פעילות סביב הספר "אני בחגים ובעונות" בנושא פורים