הודעה
אני בחגים – בית פרידה – 2

מעון נעמת בית פרידה, פעילות סביב הספר "אני בחגים ובעונות" בנושא פורים