הודעה
אני בחגים – בית פרידה – 1

פעילות במעון נעמת בית פרידה, סביב הספר "אני בחגים ובעונות" בנושא פורים